Korektura

Podrobné pročítání textu a hledání pravopisných chyb, interpunkčních znamének a různých detailů, není zrovna práce, která by vzbuzovala velký zájem. Přesto jde o důležitou součást každého psaného textu. Všimli jste si, jak člověka rozhodí a naštve chyba uprostřed detektivky? Jak dokáže rozčílit přepis hlásky před smrtícím výstřelem?

Prostě korektura je špatně oceňovaná, vypadá, že ji mohou dělat jen starší učitelské kádry a že vlastně víc škodí, než pomáhá. Je pravdou, že rýpat se v napsaném textu a zkoumat rozdělení slova nebo hledat chybějící diakritiku, není úplně dobrodružná práce.

Na úkor vzrušení se však tato činnost velice vyžaduje. Je potřebná a každý si jistě vzpomene na situaci, kdy různé komentáře opomenuly obsah zprávy, ale vysmívaly se jinému i/y nebo překlepu, který změnil smysl slova.

Na překlepy jsou čtenáři velice hákliví. Dokáží rozmetat i sebelepší myšlenky na základě malého, nepatrného škobrtnutí. Proto je korekce velice důležitou prací, podrobnou, systematickou a pečlivou. A často velmi nutnou, když se vezme v úvahu znalost češtiny píšících autorů.

Poslední korektura

Mysli – musli

Segedín – szeged

Jinotaj – jinothai

Přesvědčení – přesvědčený

Mili –myli

Mlín – mlýn

Servylita – servilita

Kíchnutí – kýchnutí

Trapaz – trapas

Zen – sen

Jynovatka – jinovatka

Sichravý – sychravý

Bydlo – bidlo

Pálení – pálený

Otpal – odpal

Dyrekt – direkt

Sýra – síra

Myncář – mincař

Kávoví – kávový

WhatsApp chat