Nezařazené

Proč normostrana? Proč nepočítáte slova?

Samozřejmě je možné se dohodnout na platbu za slova. Například u běžného textu by vycházelo asi 280 slov na 1 normostranu, takže jedno slovo by přišlo na 0,35 Kč. Pokud budete mít takové přání, není problém se domluvit. Normostrana nám připadá objektivnější, protože lze používat krátká slova, zatímco 1800 znaků se...

Jak to, že děláte i odborné texty?

Tady musím upřesnit, že neděláme veškeré odborné texty, a především nikde neopisujeme. Každý náš text je originální. Samozřejmě dnes každý může použít nástroje na shodu textů. U odborných publikací vždy k určité shodě dochází – odbornou terminologii nemůžeme změnit a také je nutné...

Chci slogan. Jak odhadnete cenu?

U sloganu je skutečně těžké cenu odhadnout, protože se nepočítá podle kvality textu. Ten se musí především líbit zákazníkovi. U sloganů jde spíše o marketingový zásah. Tedy koho chceme oslovit, jak velký je trh a co chceme sloganem sdělit. Častá tendence je ohromit sloganem, ale mnohem důležitěj...

WhatsApp chat